image1 image2 image3 image4

AMIF ASYL 2014 - Asylum

A menekültügyi eljárásban alkalmazható orvosi szakvéleményhez kapcsolódó vizsgálat közös szabványainak kialakítása: a 2013/32/EU direktíva 18. cikkéhez tartozó szakmai protokoll kialakítása

Az Institute for Human Rights and Medical Assessment (iMMO, Hollandia) által vezetett projekt.

E projektben az iMMO és partnerei a 2013/32/EU direktíva 18-as, Orvosi vizsgálat című cikkéhez kapcsolódó orvosi vizsgálati protokoll kifejlesztésére vállalkoznak, ezzel hozzájárulva a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztéséhez. A menekültügyben használatos orvosi és pszichológiai szakvélemény elkészítésének nincsenek olyan kidolgozott szabályai és protokolljai, mint a törvényszéki szakértők képzése során elsajátítható ismeretek. A legtöbb európai országban az orvosok és pszichológusok, akik a menekültügyi eljárásban részt vevő kínzásáldozatok számára ilyen szakvéleményeket állítanak ki, általában civil szervezetek munkatársaiként szerzik meg a megfelelő képzettséget és gyakorlatot ehhez a munkához. Így a különböző országokban különböző gyakorlatok, protokollok működnek, ugyanakkor ezek mindegyike az Isztambul Protokollra támaszkodik. 

E szakemberek tudását vállalkozik a projekt egybegyúrni egy közös vizsgálati protokollá. Mivel az Isztambul Protokollt („isztambuli jegyzőkönyv”) a direktíva irányelve is megemlíti, ez tekinthető vezérfonalnak a 18. cikkben leírt orvosi vizsgálat elvégzése során. Ugyanakkor az Isztambul Protokoll alapján végzendő vizsgálat teljes formájában rendkívül kiterjedt és időigényes. Ezért ebben a projektben a klinikus szakértők egy olyan vizsgálati protokollt dolgoznak ki, amely hatékony, megbízható, a menekültügyi eljárás időkereteihez igazodik, és egyúttal követi az Isztambul Protokoll által lefektetett szakmai szabályokat is. 

 

 

Egyesült Nemzetek Szervezetének Önkéntes Alapja a Kínzások Áldozatai Számára  

(UN Voluntary Fund for the Victims of Torture, OHCHR)

 

Krízisellátás kínzásáldozatok számára Magyarországon, 2015 október – 2016 május 

 

 

Európai Unió Kínzásáldozatokat Segítő Előkészítő Programja

Korai védelemhez és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés az EU-ba érkezés pillanatától (Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU – ACESO)

 

Ezt a projektet az Európai Unió támogatja

 

Az ACESO projekt átfogó célja az, hogy a Földközi tenger keleti részén, illetve a Nyugat Balkánon keresztül érkező, és a külső határokkal rendelkező EU-s országokban menedéket kérő személyeknek magas színvonalú, hatékony és fenntartható kezelést és támogató szolgáltatásokat nyújtson. 

A projekt konkrét céljai:

1) A kínzástúlélő menedékkérők hosszantartó fizikai és mentális szenvedésének megelőzése és csökkentése Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban és Magyarországon, hatékony pszichológiai/pszichoterápiás kezelés és rehabilitáció segítségével

2) A Horvátországban, Görögországban és Magyarországon menedéket kérő kínzástúlélők nemzetközi védelemhez való hozzásegítése hatékony jogi tanácsadással és jogi képviselettel

3) A Horvátországban, Görögországban és Magyarországon menedéket kérő kínzástúlélők jogellenes és alaptalan fogvatartása felülvizsgálatának elősegítése egyedi esetkezeléssel, monitorozó tevékenységgel és a fogvatartás egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos figyelemfelhívó tevékenységgel

4) A keleti EU-s államok civil szektorának kapacitásfejlesztése abból a célból, hogy hatékonyan tudják képviselni a kínzástúlélők jogait, támaszkodva a 2014-2015 során végrehajtott STRENGTH projekt és PROMETHEUS projektek eredményeire, tudásátadáson és egy regionális szakmai közösség megformálásán keresztül.

 

 

 

Norvég Civil Támogatási Alap  (EEA/Norway Grants)

„Tarts velünk!” – Pszichotraumatológiai képzés helyi szakembereknek 

 A Cordelia Alapítvány az egyetlen magyar NGO, amely a kínzástúlélő menekültek komplex pszicho-szociális rehabilitációjával foglalkozik. Projektünk Debrecenben (a legnagyobb menekülttábor városában) és környékén célozza meg a pszichológus, pszichiáter, orvos és szociális munkás egyetemi hallgatókat. Cél e helyi szakemberek erőforrásainak fejlesztése, hogy segíthessék a menekültek rehabilitációját és javíthassák e társadalmi csoport helyi elfogadottságát.

A Cordelia elméleti képzést, majd terepgyakorlatot biztosít a táborban más civilekkel együtt, a diákokat pedig a Debreceni Egyetem szakain és szakkollégiumain, diákfórumain keresztül vonja be. A projekt tapasztalatait összegezve, azokat digitális formában terjesztjük, a helyi disszeminációt a résztvevő diákok és menekültek bevonásával végezzük. Mindezzel elvetjük egy hiányzó helyi szakemberképzés magját, növeljük saját tevékenységünk fenntarthatóságát, és mozgósítjuk a helyi erőforrásokat egy fontos társadalmi probléma kezelésében. 

 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatása:

Sérülékeny menedékkérők és nemzetközi védelemben részesültek azonosítása és pszicho-szociális rehabilitációja Magyarországon 

Krízisellátást lefedő és kiegészítő támogatás a Cordelia Alapítvány alapellátást nyújtó tevékenységéhez 2015 során 

 

 

Holland Királyság Külügyminisztériuma

A Cordelia Alapítvány pszichológiai és orvosi tevékenységének támogatása